‘Berberecho de Noia’

A marca colectiva ‘BERBERECHO DE NOIA. RÍAS GALLEGAS. PESCA ARTESANAL‘ é un distintivo para diferenciar os berberechos (Cerastoderma edule) capturados nas autorizacións e concesións recollidas no Plan de Explotación para autorizacións de marisqueo a pé e de marisqueo a flote, por profesionais de marisqueo a pé e a flote incluídos dentro do Plan de Explotación en vigor da Confraría de Noia e comercializados mediante algunha das lonxas xestionadas pola propia confraría.

Garantías da marca

Todos os berberechos amparados baixo a Marca Colectiva “Berberecho de Noia · Rías Gallegas · Pesca Artesanal” cumpren as seguintes características:

    • Garantía de orixe: produto capturado na Ría de Noia.
    • Tipo de pesca: produto capturado con artes de pesca artesanais e sostibles.
    • Calidade e autenticidade: produto capturado no seu momento óptimo de consumo.

Regulamento da marca colectiva

Podes descargar o regulamento da marca colectiva neste enlace.

Manual de identidade corporativa

Podes descargar o manual de identidade corporativa neste enlace.

Podes descargar os logotipos para o seu uso ou edición neste enlace.

Marcas asociadas

Podes consultar as marcas asociadas á marca «Berberecho de Noia» neste enlace.