SOBRE O BERBERECHO

O berberecho (Cerastoderma Edule), é un molusco bivalvo con dúas valvas con forma de corazón, de cor predominantemente branca cunha serie de 22-28 costelas radiais, cun péndulo en forma de sifón que usa para moverse e alimentarse, mediante a filtración de auga da que extrae fitoplancto.
Caracterizase por presentar un baixo contido en graxa, polo que se trata dun alimento con escasa achega calórica. A cantidade de colesterol que contén é baixa, se se compara con outros mariscos.
Outra das vantaxes que ofrece o consumo de berberechos é o contido en ferro, polo que o seu consumo está especialmente indicado no caso de anemia ferropénica.

E unha especie de crecemento rápido e de vida curta, aproximadamente tres anos.

O berberecho acada tamaño comercial no seu primeiro ano de vida, no segundo e terceiro acada tamaños de categoría especial na Ría de Noia.

O seu tamaño e a súa calidade son recoñecidas a nivel mundial xa que habita nunha zona onde as condicións naturais son escepcionais ademais da forma de captura con métodos totalmente artesanais e tradicionais.

METODO DE CAPTURA

A colleita do berberecho faise utilizando métodos tradicionais e artesanais tanto dende embarcación na modalidade de marisqueo a flote como a pé dende a modalidade de marisqueo a pé. Cabe salientar que esta última actividade e desenvolvida case na súa totalidade por mulleres.

As artes utilizadas para a captura do berberecho e o denominado Rastro de berberecho e que debe reunir as seguintes características:

Rastro berberecho
Separación varillas mm 20 mm
Duela cm 54 cm
Lonxitude dentes cm 6,5 cm

O PLAN DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN

A Confraría de Pescadores de Noia xestiona en réxime de autorización administrativa os bancos de berberecho mais importantes a nivel nacional.

Ademais dos mariscadores socios da confraría de pescadores de Noia tamén traballan mariscadores/as das confrarías de Muros, Porto do Son e Portosín.

A campaña marisqueira vai dende o mes de setembro ao mes de marzo aínda que os meses mais fortes son de setembro a decembro.

A COMERCIALIZACIÓN: LONXAS DE TESTAL E O FREIXO

O marisco veéndese en subasta pública “á baixa”. Nas lonxas hai máquinas clasificadoras que permiten una perfecta clasificación por tamaños, desbotando aqueles de talla ilegal que se devolven o mar. Clasifícase o berberecho en 4 tamaños: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª que acada distintos precios de venda.

A talla mínima de comercialización do berberecho establécese en 28 mm.